fbpx

Wat GZVI voor u kan betekenen

Mantelzorgers en zorgvragers kunnen bij GZVI terecht voor al uw vragen op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp, welzijn, wonen en werk en inkomen. GZVI is onafhankelijk en niet verbonden aan zorgorganisaties of overheden, hierdoor kan GZVI garanderen dat enkel uw belang telt!

 

VERHELDEREN

zorgvragen
Concretiseren

Om de juiste zorg te ontvangen voor uw specifieke ondersteuningsbehoefte is het erg belangrijk om uw zorgvraag goed te stellen aan de juiste zorgleverancier.

Het concretiseren van uw zorgvragen doet GZVI voor u aan de hand van uw gezondheid. Soms is uw zorgvraag vooral gericht op ondersteuningsbehoeften voortvloeiend uit eerdere gezondheidsklachten. De geconcretiseerde zorgvragen worden onderdeel van uw persoonlijk plan. Hierin leggen we vast wat u belangrijk vindt en hoe u, uw leven wilt inrichten.

ZORGVERANTWOORDING

GZVI kan u voorbereiden en ondersteunen in het onderzoek gesprek (ook wel keukentafelgesprek genoemd) welke voorafgaand aan het toekennen van een indicatie plaats vindt. Dit doet GZVI aan de hand van uw persoonlijk plan. Als u het niet eens bent met de uitslag van het onderzoek gesprek zal GZVI u helpen met uw bezwaar.

INDICATIES, RECHTERLIJKE MACHTIGINGEN, KOSTEN EN ZORGVERZEKERING

In de Nederlandse zorgwetten wordt een indicatie vaak vereist om zorg te kunnen ontvangen. En in sommige gevallen valt de door u gewenste zorg onder de zorgverzekeringswet. 

GZVI informeert u welke indicatie het beste past bij uw zorgbehoeften. Wanneer er sprake is van een rechterlijke machtiging informeert en ondersteunt GZVI u in uw rechten.

RECHTEN, PLICHTEN EN WETGEVING IN DE ZORG

GZVI informeert u over zorg, zowel preventief als oplossingsgericht. Het Nederlands zorgstelsel wordt vormgegeven door allerlei wetten en regelingen. 

GZVI informeert u welke van toepassing is op uw situatie en welke rechten en plichten u heeft.

ONDERSTEUNING

INDICATIE AANVRAGEN
WMO/ WLZ /JW

GZVI inventariseert uw zorgbehoeften en zal adviseren over gepaste zorg. Dit verwerken we in uw persoonlijke plan.  Aansluitend kan GZVI de aanvraag voor u indienen en ondersteunen tijdens het onderzoek gesprek. Wanneer u niet tevreden bent over de uitslag van een indicatieaanvraag kan GZVI u helpen met uw bezwaar.

PGB
Aanvragen

GZVI inventariseert uw ondersteuningsbehoeften en zal adviseren over gepaste zorg. Aansluitend kan GZVI de aanvraag voor u indienen en ondersteunen voor en tijdens het onderzoek gesprek. Dit doet GZVI onder andere door het verplichte budgetplan voor u op te stellen. 

GZVI kan u ondersteunen in het beheer van het toegewezen budget, zorgcontracten voor u opstellen en administratieve taken overnemen.

Wanneer u niet tevreden bent over de uitslag van een indicatieaanvraag kan GZVI u helpen met uw bezwaar.

BELANGEN
BEHARTIGING

GZVI behartigt uw specifieke wensen omtrent zorg en/of ondersteuning zodat deze naadloos aansluiten op hetgeen dat u belangrijk vindt om de kwaliteit van uw leven te vergroten.

Wanneer u niet tevreden bent over de uitslag van een indicatieaanvraag kan GZVI u helpen met uw bezwaar.

zorg / hulpmiddelen
aanvragen

Wanneer u uw indicatie heeft, kunt u een beroep doen op zorg en of ondersteuning. Om de kwaliteit van uw leven te waarborgen gaan we samen op zoek naar de zorgleverancier die het beste bij u past. GZVI helpt in de organisatie hiervan. 

GZVI heeft een groot netwerk van (geregistreerde) verzorgende en verpleegkundige zelfstandigen die op korte termijn bij u kunnen beginnen. Ook kan GZVI u helpen in de organisatie van het aanpassen van uw woning.

BEMIDDELEN EN VERBINDEN

Sociaal netwerk
in kaart brengen

Soms kunnen uw naasten een belangrijke rol spelen in het beantwoorden van uw zorgvragen. Bijvoorbeeld door boodschappen voor u te doen. GZVI kijkt samen met u wie u allemaal in uw netwerk heeft en wie welke ondersteuning aan u kan bieden. Dit verwerkt GZVI in uw persoonlijke netwerkcirkel. GZVI kan in goed overleg met u, zoeken naar een gepaste vrijwilliger.

Regionale
zorg

Aan de hand van uw zorgbehoeften gaat GZVI op zoek naar een geschikte regionale aanbieder passend bij uw wensen en behoeften. 

GZVI heeft een groot netwerk bestaande uit zorginstellingen, hulpmiddelen centra, vrijwilligers organisaties en zelfstandigen.

Wachtlijst
bemiddeling

Soms is de wachtlijst voor de door uw gewenste opname of behandeling erg lang, soms zelfs buiten proportioneel lang. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor uw gezondheid. 

GVZI gaat voor u opzoek naar een oplossing, zodat u snel de zorg krijgt die u nodig heeft.

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN, CONTACT WERKGEVER / UITKERINGSINSTANTIE​​​

Wanneer u zorg nodig heeft kunt u in sommige gevallen een beroep doen op tegemoetkomingen passend bij uw situatie. 

GZVI informeert u hierover en helpt u bij de organisatie hiervan.

Wilt u meer informatie?

Gebaseerd op uw eigen situatie? Neem dan contact met ons op!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. 

Voor meer informatie zie ons Privacystatement.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. 

Voor meer informatie zie ons Privacystatement.